Veckans Dieselpris med Cirkel K Truckdieselkort: 13,69


PRIVATPERSON

Transporter, stenmurar,
matjord, singel, grus, enskilda avlopp...

Läs mer om våra tjänster för dig
som privatperson



OFFENTLIG MILJÖ & FÖRETAG

Transporter, återvinning och deponi,
industriavfall, maskiner...

Läs mer om våra tjänster för dig
inom offentlig miljö och företag



INLOGGNING


Täktkartor, CE-certifikat,
telefonlistor och arbetstider...

Allt sådan hittar du när du loggar in



ENTREPRENADARBETEN!

     Vi utför det mesta inom mark- och anläggning. Vi hjälper er med schakter,
grundläggning, vägar, kantskärning,
                      dikning, m.m.


    Kontakta oss på tel. 0371-311 60


DAGS FÖR NYTT ENSKILT AVLOPP?!

     Låt oss hjälpa er med ert enskilda
     avlopp. Vi är certifierade avlopps-
     anläggare och har lång erfarenhet.
     Vi hjälper er med allt från ansökan
                  till färdigt avlopp.

       Kontakta oss på tel. 0371-311 60


FÖR TRÄDGÅRDEN!

Vi har berg- & grusmaterial, täckbark
och matjord för avhämtning på
Östra Järnvägsgatan 3 (vid kontoret)
      
Kontakta oss på tel. 0371-311 60
eller kom in på kontoret
så hjälper vi dig.