Veckans Dieselpris med Cirkel K Truckdieselkort: 13,69

offentlig miljö & företag

Offentlig miljö & företag

Vi erbjuder en rad tjänster till offentlig miljö & företag.
Kontakta oss för närmare information och pris

Entreprenadmaskiner

I vårt maskinstall finns bl.a hjul- och bandburna grävmaskiner, lastmaskiner och väghyvel. Även diverse utrustning som t.ex. sopningsaggregat och hydraulhammare. Vi utför även maskinflyttningar, dikesgrävning och rivningar.

Transporter

Behöver du flytta något tungt? Vi har lastbilar, trailer och kranbilar.

Containrar

Hos oss kan du hyra container. Storleken på våra containrar varierar från 5–30 kbm Hyreskostnaden bestäms av containerns storlek och hyrestid.

Materialförsäljning

Vi tillhandahåller sand-, grus- och bergprodukter framställda i egna täkter genom sortering och krossning. Vi tillhandahåller även matjord, singel och täckbark.

Markarbeten

Vi kan hjälpa dig med alla typer av markarbeten t.ex. stenmurar, plattläggning, dränering, husgrunder, grusgångar m.m.

Diesel och eldningsolja

Vi säljer eldningsolja och diesel med direktleverans till företag och privatpersoner. Vi är även föreståndare för Circle K Truckdieselanläggning i Smålandsstenar.