Veckans Dieselpris med Cirkel K Truckdieselkort: 13,69

Privatperson

Privatperson

Vi erbjuder en rad tjänster till hem och trädgård.
Kontakta oss för närmare information och pris

Entreprenadmaskiner

I vårt maskinstall finns bl.a hjul- och bandburna grävmaskiner, lastmaskiner och väghyvel. Även diverse utrustning som t.ex. sopningsaggregat och hydraulhammare. Vi utför även maskinflyttningar, dikesgrävning och rivningar.

Transporter

Behöver du flytta något tungt? Vi har lastbilar, trailer och kranbilar.

Containrar

Hos oss kan du hyra container. Storleken på våra containrar varierar från 5–30 kbm Hyreskostnaden bestäms av containerns storlek och hyrestid.

Trädgårdsmaterial

Du kan köpa matjord, singel och täckbark. Ring innan så att vi finns på plats och kan hjälpa dig att lasta.

Markarbeten

Vi kan hjälpa dig med alla typer av markarbeten t.ex. stenmurar, plattläggning, dränering, husgrunder, grusgångar m.m.

Enskilda avlopp

Vi är diplomerade för att anlägga enskilda avlopp. Vi sköter allt åt dig: provgrävning, siktkurva, ansökningshandlingar, kontakter med kommunen och dokumentation på USB m.m.