Välkommen till Västbo Lastbilcentral                                                                                            - 75 år av transporter och tjänster!

KORT OM VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

ENTREPRENAD & TRANSPORT

I vårt maskinstall finns grävmaskiner, lastmaskiner och väghyvel. Vi utför maskinflyttningar och rivningar. Behöver du flytta något tungt eller brett? Vi har lastbilar, kranbil, trailer och kan även ordna följebil samt tillstånd för bredlast.

  AVFALLSHANTERING    

Insamling och sortering av industriavfall. Hos oss kan du även hyra container. Storleken på våra containrar varierar från 6–35 kbm. Hyreskostnaden bestäms av containerns storlek och hyrestid.

             MATERIAL             

Vi levererar sand-, grus- och bergprodukter framställda i egna täkter genom sortering och krossning. Vi säljer matjord, singel och täckbark till privatpersoner som avhämtas vid vårt kontor med egen släpkärra, måndag-fredag klockan 07:00-16:00.


DIESEL & ELDNINGSOLJA

Vi är föreståndare för Circle K Truckdieselanläggning
på Östra Järnvägsgatan i Smålandsstenar och hos
oss kan du beställa dieselkort   – både företag och
privatpersoner. Vi förmedlar även diesel och
eldningsolja med direktleverans!

Senaste nytt!

Nästa vecka går flytten till vårt nya kontor på Skruvgatan 15! 

Från och med 15 juni lastar vi ut era släpkärror på Skruvgatan istället för Östra Järnvägsgatan. Välkomna!

Copyright Västbo LBC


Västbo Lastbilcentral AB
Östra Järnvägsgatan 3, 333 31 Smålandsstenar
+46 (0)371-311 60