AVFALLSHANTERING OCH UTHYRNING AV CONTAINER

Västbo Lastbilcentral kan ombesörja transport, uthyrning av container samt sluthantering av avfallet. 

I sorteringsanläggningen på Skruvgatan har vi byggt upp möjligheter att ta hand om och sortera industriavfall från våra kunder.

Vi har olika storlekar på våra containrar som lämpar sig för olika ändamål, för att veta mer klicka här.

Kontakta oss på tel. 0371-311 60 

Copyright Västbo LBC