TRANSPORT

Vi transporterar allt från grus, betong, schakt, jord och flis till containers, maskiner och bredlaster. Vi söker även tillstånd hos trafikverket när det krävs!Kontakta oss på tel. 0371-311 60 

Copyright Västbo LBC