OM VÄSTBO LASTBILCENTRAL

Västbo Lastbilcentral startade sin verksamhet år 1945 som en ekonomisk förening, som sedan 1994 ombildades till ett aktiebolag där delägarna består av lokalt förankrade åkeri- och entreprenadföretag. 

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter består av grus- och entreprenadverksamhet, insamling och sortering av industriavfall samt försäljning av diesel och eldningsoljor.

Bolaget har tillstånd till transport av avfall enligt renhållningsförordningen, samt tillstånd för sortering av industriavfall enligt miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen. Grus- och bergtäktsverksamhet bedrivs med tillstånd enligt naturvårdslagen och enligt miljöbalken. 


VÅR AFFÄRSIDÉ

Västbo Lastbilcentral skall erbjuda alla kunder hög service med ett miljö- och kvalitetstänk inom verksamhetsområdena entreprenadmaskiner, transporter, förädling och försäljning av grus- och bergmaterial, avfallshantering samt försäljning av diesel och eldningsoljor.

Våra kunder är allt från företag, vägsamfälligheter, kommunala, statliga till privata. 


Vår miljö- och kvalitetspolicy hittar du här.

Copyright Västbo LBC


Västbo Lastbilcentral AB
Skruvgatan 15, 333 33 Smålandsstenar
+46 (0)371-311 60