VÅRA CONTAINRAR


LIFTDUMPER ÖPPEN 6

PASSAR BRA FÖR
 • Rivningar
 • Markarbeten
 • Lätt att lasta i över kanten
 • Perfekt om du behöver gå in i containern
VILKET AVFALL?
 • Fyllnadsmassor
 • Tungt avfall
 • Betong

LIFTDUMPER TÄCKT 8

PASSAR BRA FÖR
 • Trånga utrymmen
 • Mindre rivningar
 • Byggen
 • Städdagar
 • Lättare material
VILKET AVFALL?
 • Blandat avfall
 • Brännbart avfall
 • Plast
 • Trädgårdsavfall
 • Ej fyllnadsmassor

LIFTDUMPER ÖPPEN 10

PASSAR BRA FÖR
 • Trånga utrymmen
 • Mindre rivningar
 • Byggen
 • Städdagar
 • Lätt att lasta i över kanten
VILKET AVFALL?
 • Blandat avfall
 • Brännbart avfall
 • Träavfall
 • Trädgårdsavfall
 • Ej fyllnadsmassor

LASTVÄXLARCONTAINER 20-35

PASSAR BRA FÖR
 • Rivningar
 • Byggen
 • Utrensningar
 • Städdagar
 • Perfekt om du behöver gå in i containern
VILKET AVFALL?
 • Blandat avfall
 • Brännbart avfall
 • Träavfall
 • Trädgårdsavfall
 • Ej fyllnadsmassor

DET HÄR GÄLLER FÖR BRÄNNBART AVFALL:

Styckestorlek - max 1 meter
Styckevolym - max 300 liter
Styckevikt - max 25 kg

Avfallet får inte innehålla:

 • Obrännbart avfall (t.ex. gips)
 • Farligt avfall
 • Elektronikprodukter
 • Flytande avfall
 • Animaliskt avfall
 • Grövre park- och trädgårdsavfall som stubbar, grenar etc.
 • Rullat material som takpapp, mattor, plastfolie etc.
 • Balat och balpressat material
 • Starkt dammande avfall
 • Start luktande avfallCopyright Västbo LBC